KDYŽ NE DO DIVADLA…

…tak třeba na besedu, na výstavu, na film nebo pokřtít novou desku.


Beseda: Ústecké mosty z minulosti k nám

11. 10. 2017 | 16 hodin | Veřejný sál Hraničář

Pro podobu a rozvoj města Ústí nad Labem, které ve středověku vzniklo u jedné z celnic na řece Labi, měla tato řeka vždy zásadní význam, který se promítl i do jeho názvu Vsk super Albium .... Na prahu moderní doby, kdy město pod vlivem rozvoje průmyslu a podnikatelských aktivit začalo expandovat a vymaňovat ze sevření hradeb, se významnou součástí jeho života staly mosty. Pomineme-li kamenný most přes řeku Bílinu z počátku 18. století, byl nejstarším mostem přes řeku Labe železniční most, postavený v sedmdesátých letech 19. století. Symbolem města byl pak dlouhou dobu most Benešův, postavený v letech 1934-1936. Velmi diskutovanou, obdivovanou i zatracovanou stavbou je nejnovější most Mariánský z konce devadesátých let minulého století. Stavbu i podobu každého z těchto mostů ovlivnila historie, staly se její součástí a mnohdy dějištěm důležitých událostí zapsaných do dějin města. Jeho nezbytnou součástí jsou i dnes. Jejich význam pro identitu města Ústí nad Labem je však daleko větší, než si většina Ústečanů, kteří po nich každodenně projíždí či procházejí, uvědomuje.

90 minut

Besedu moderuje Petr Honzejk, absolvent geografie a tělesné výchovy na Pedagogické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně. Pracoval v Českém rozhlase, do roku 1997 jako reportér v Ústí nad Labem, v letech 1997-2000 jako univerzální reportér ČRo 1. V období září 2000 do května 2003 působil jako editor vysílání. Od 1. června 2003 se stal šéfredaktorem Radiožurnálu. Od února 2005 působí jako komentátor v Hospodářských novin, zastával rovněž funkce hlavního editora a vedoucího názorové rubriky. V roce 2014 získal Novinářskou cenu v kategorii nejlepší komentář za sérii komentářů o prezidentu Miloši Zemanovi.

Martin Veselý, ústecký historik, vedoucí katedry historie FF UJEP, zabývá se moderními dějinami

Martin Krsek, ústecký muzejník, absolvent katedry historie FF UJEP, zabývá se regionálními dějinami a popularizací historie spojené s Ústím nad Labem

Web Usti-Aussig.net

Přednáška: Příběh československé jednokorunové mince

12. 10. 2017 | 17 hodin | FF UJEP, místnost A306

Mlčení bobříků, divadelní hra, jež, řečeno slovy recenzenta, v rozporu s ověřitelnými fakty až příliš zkresluje příběh skautky, vězeňkyně komunistického režimu a exulantky Bedřišky Synkové a významné sochařky Marie Uchytilové. Jaký tedy byl příběh prve jmenované dívky, jejíž portrét, zvěčněný na rubu československé jednokorunové mince Marií Uchytilovou, znal doslova každý?

Martin Tichý, absolvent a doktorand katedry historie FF UJEP, pracovník Ústavu pro studium totalitních režimů, věnuje se dějinám Československa v druhé polovině 20. století

Web Filozofické fakulty UJEP

Přednáška: O kyklopech, psohlavcích a jiných — vnímání antropomorfní odlišnosti ve středověku

13. 10. 2017 | 15 hodinFF UJEP, místnost A306

V návaznosti na antickou tradici osídlili středověcí encyklopedisté a kartografové vzdálené mimoevropské regiony rozličnými rasami, jejichž příslušnici vzbuzovali údiv pro své odlišné kulturní zvyky, nebo dokonce zvláštní fyzický vzhled. Pro tyto rasy se vžil pojem monstra, který má v současném jazyce jednoznačně negativní konotace. Středověcí učenci nicméně vnímali členy těchto svérázných společenství v odlišné perspektivě a při uvažování o nich hledali odpovědi na otázku, zdali mají tyto bytosti lidskou podstatu, a tedy i duši, a mohou-lli být spaseny. Přednáška se pokusí přiblížit základní kontury středověkého uvažování o „monstrózních rasách“ s důrazem na rasy fyzicky odlišné.

60 minut

David Tomíček, absolvent, odborný asistent katedry historie a proděkan FF UJEP, zabývá se dějinami vzdělanosti a dějinami lékařství ve středověku a raném novověku


Web Filozofické fakulty UJEP

Nauzea Orchestra: Křest alba „Štěstí“, supp. Nesbitt's Inaquality, Kill the Dandies!

13. 10. 2017 | 20 hodin | Činoherní studio

Web Nauzea Orchestra | Web Kill the Dandies!

Komentovaná prohlídka výstavy Anny Daučíkové v Domě umění Ústí nad Labem

17. 10. 2017 | 16 hodin | Dům umění Ústí nad Labem

Dům umění Ústí nad Labem představuje jednu z nejvýraznějších umělkyň současného slovenského, českého ale i evropského prostředí. Koncepce aktuální výstavy Anny Daučíkové prezentuje vybrané cykly fotografií, maleb, kreseb i videoartu z období osmdesátých a devadesátých let minulého století, které dokumentují její život a společenskou situaci na zlomu totality a posttotalitní transformace v Sovětském svazu, Československu a na Slovensku.

Výstava probíhá od 7. do 18. října 2017.

Web Domu umění Ústí nad Labem

Projekce: Most nad Ústím nad Labem

17. 10. 2017 | 20.30 hodin | Café MAX

Ústí nad Labem si před 19 lety postavilo svůj městský most – vlastní iniciativou, z vlastních finančních zdrojů. Jeho nepřehlédnutelná silueta se stala symbolem nové budoucnosti, k níž se město chystalo vykročit. Jak změnil Mariánský most životní prostor Ústečanů? Cítí se díky němu víc doma ve městě, dodnes postiženém rozsáhlými demolicemi z období normalizace a sužovaném desetiletími bezohledné průmyslové výroby? Může jeden most zacelit všechny rány historie.

Film komentuje Martin Krsek, ústecký muzejník, absolvent katedry historie FF UJEP, zabývá se regionálními dějinami a popularizací historie spojené s Ústím nad Labem.

26 minut, rok výroby 2011

Režie: Karel Žalud

Web Café MAX | Facebook Café MAX

Výstava: Most – zánik a zrození

xx. 10. — xx. 10. 2017 | atrium FIlozofické fakulty UJEP

Těžba na území historického města Mostu a veškeré důsledky, které s ní byly spojeny, jako je devastace krajiny, zánik sídla a vznik nového, přemístění tisíců lidí a zpřetrhání jejich vazeb, přestavují i v celosvětovém měřítku jedinečný společenský experiment. Cílem výstavy je alespoň ve stručnosti postihnout dopad, který mělo rozhodnutí o demolici Mostu v architektonické a urbanistické rovině. Výstava čerpá z bohatých pramenů, které jsou součástí sbírek Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Ústí nad Labem. Velká část těchto pramenů dosud nebyla nikdy veřejně prezentována.

vstup zdarma

Projekce dokumentů na téma Zaniklá krajina severozápadních Čech

18. 10. 2017 | 20 hodin | Veřejný sál Hraničář

Program večera

  • Zánik a zrození města Mostu (1969)
  • Radovesická kotlina (1970)
  • Paměť v terénní nerovnosti (1988)
  • Daň za světlo (1988)
  • Obec Holešice (1977)
  • Paměť ztracených vesnic: Příběh Holešic (1993)
vstup zdarma, nutná registrace

Web Filozofické fakulty UJEP

Fotografie: Radek Brousil

KULT afterparty: dné, supp. VR/Nobody

26. 10. 2017 | 20 hodin | Činoherní studio

dné je Ondřej Holý, žijící v Praze. Jeho debutová deska These Semi Feelings, They Are Everywhere (2016) vzbudila pozornost médií jako Noisey, C-heads, NOWNESS nebo Wonderland. Krátce na to vyhrál dvě ocenění za Album roku od českých kritiků (Vinyla, Apollo) a za Elektronické album roku (Anděl).

Dvojici VR/NOBODY tvoří zpěvák Václav Rouček a producent Jakub Strach, známý pod pseudonymem NobodyListen. Na začátku léta jim vyšlo druhé album Proud.

Vstupné 200 Kč

Web dné | Web V/R Nobody


Sledujte nás na sociálních sítích

Facebook | Instagram

Organizátor festivalu KULT

KULT, spolek
Veleslavínova 14
400 11 Ústí nad Labem
IČ: 26602598

Kontakty

Lenka Havelková, Produkce a PR

e-mail: lenka@kultprodukce.cz
telefon: +420 774 832 441